reddragon - Theme for phpNuke 6.0

   Κεντρικό μενού
· Home
· Αναζήτηση
· Γράψτε άρθρο
· Αρχείο άρθρων
· Προτείνετε το site
· Στατιστικά
· Σύνδεσμοι
· Top 10
· Επικοινωνία
· Εκτύπωση άρθρων
· Δημοσκοπήσεις

   Ποιος είναι Online
Υπάρχουν επί του παρόντος 25 Επισκέπτης(ες) και 0 Μέλος(η) που είναι συνδεδεμένος(οι)

Είσαστε ανώνυμος χρήστης. Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ

   Αναζήτηση   Από που ήρθατε

   Επισκέψεις

Καλώς ήρθατε στο ApolitikoKafeneio!

Ο άρχων αυτός θα λάβη την θέσιν των σήμερον υφισταμένων Κυβερνήσεων αίτινες σύρουσι την υπαρξίν των εν τω μέσω των αποθαρρυνθεισών
παρΆ ημών κοινωνιών αίτινες απηρνήθησαν ακόμη και αυτήν την δύναμιν του Θεού
και εις τους κόλπους των οποίων υψούται πανταχόθεν το πυρ της αναρχίας ενώ ούτος οφείλει
προ παντός άλλου να κατασβέση την αδηφάγον ταύτην φλόγα
Αυτή είναι η αιτία διΆ ην θα υποχρεωθή να καταδικάση εις θάνατον τας τοιαύτας κοινωνίας ακόμη και αν οφείλη να πνίξη ταύτας εν τω ιδίω αυτών αίματι δια νΆ αναστήση υπό μορφήν στρατιάς κανονικώς οργανωθείσης και αγωνιζομένης ευσυνειδήτως εναντίον πάσης μολύνσεως ικανής να μολύνη το κρατικόν σώμα: Αι δυνάμεις αύται θριαμβεύουσιν ήδη λεηλατούσι και προβαίνουσιν εις παντός είδους βιαιοπραγίας υπό το πρόσχημα της ελευθερίας και του δικαίου:
Αύται κατέστρεψαν πάσαν τάξιν εν τη κοινωνία δια να υψώσωσιν επί των ερειπίων των τον θρόνον του βασιλέως του Ισραήλ:
Τότε θα χρειασθή να τους απομακρύνωμεν από τον δρόμον του επί του οποίου δεν πρέπει να υπάρχη ούτε το ελάχιστον εμπόδιον
Θα δυνηθώμεν τότε να είπωμεν εις τους λαούς: Ευχαριστήσατε τον Θεόν και υποκλίθητε ενώπιον εκείνου όστις φέρει επί του προσώπου του την σφραγίδα της προχρίσεως προς την οποίαν αυτός ούτος ο Θεός καθωδήγησε τον αστέρα του ώστε να μη δυνηθή άλλος πλην αυτού να σας απελευθερώση από όλων των δυνάμεων και όλων των δεινών
Ινα δε ο λαός γνωρίζη και αγαπά τον βασιλέα του είναι επάναγκες να συνεννοείται μετά των υπηκόων του επί των δημοσίων πλατειών
Τούτο επιφέρει την αναγκαίαν ένωσιν των δύο δυνάμεων τας οποίας έχομεν σήμερον χωρίσει δια του τρόμου: Η τρομοκρατία αυτή μας ήτο εκάστοτε απαραίτητος ίνα αι δύο αύται δυνάμεις πέσωσι κεχωρισμένως υπό την επιρροήν μας: Ο εν τω προσώπω του οικουμενικού Αρχοντος της αγίας σποράς του Δαβίδ στύλος της ανθρωπότητας πρέπει να θυσιάζη όλας τας ατομικάς ορέξεις δια τον λαόν του: Ο Αρχων ημών πρέπει να είναι παραδειγματικώς άμεμπτος

Στην ΚωνσΤανΤινούπολη θα γίνει μεγάλος πόλεμος μεταξύ των Ρώσων και των Ευρωπαίων και θα χυθεί πολύ αίμα http://www.wksu.org/listen/classical.asx
Η Ελλάδα δεν θα έχει πρωτεύοντα ρόλο σΆ αυτόν τον πόλεμο αλλά θα της δοθεί η ΚωνσΤανΤινούπολη όχι επειδή μας ευλαβούνται οι Ρώσοι αλλά γιατί δεν θα βρίσκουν άλλη λύση καλύτερη και θα καταλήξουν σΆ αυτή τη συμφωνία με την Ελλάδα μια και θα τους πιέζουν οι δύσκολες τότε περιστάσεις http://tvplaneten.tv4.se/
Ο στρατός ο Ελληνικός ούτε καν που θα προλάβει να πάει εκεί και η Πόλη θα του έχει δοθεί ΓέρΩν Παησιος http://www.apoelfc.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=1770

Fairest Isle by Wildcat Viols
Θρήνοι ΙΕΡΕΜΙΑ Κεφ Δ' 12 http://www.olympiakos.com.cy/
Οὐκ ἐπίστευσαν βασιλεῖς γῆς πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην ὅτι εἰσελεύσεται ἐχθρὸς καὶ ἐκθλίβων διὰ τῶν πυλῶν Ιερουσαλήμ


ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
http://www.livestream.com/
http://www.nederland.fm/
http://www.irantvradio.net/

http://www.aupeo.com/?gclid=CO2fp6C_9Z0CFYsz3godQkh0IQ
Μουσικό Καφενείο
Δανιήλ Κεφ Ζ'' 22
ἕως οὗ ἦλθεν ὁ παλαιὸς ἡμερῶν καὶ τὸ κρίμα ἔδωκεν ἁγίοις Υψίστου
καὶ ὁ καιρὸς ἔφθασε καὶ τὴν βασιλείαν κατέσχον οἱ ἅγιοι
Ὁ παλαιὸς ἡμερῶν νηπιάσας σαρκί ὑπὸ Μητρὸς Παρθένου
τῷ Ἱερῷ προσάγεται τοῦ οἰκείου νόμου πληρῶν τὸ ἐπάγγελμα
http://hfradio.org/ http://www.radio23.org/
κλασσικη μουσικη - το μνημόνιο - bbc audio live - bbc Sports - audios musicas
http://www.repubblica.it/ - http://tv.repubblica.it/home
http://www.videosurf.com/videos/www+ir+2007+com
Ἐπιστολή Ἁγίου Ἰακώβου Ἀδελφοθέου ( Audio ), orthodoxy/
orthodoxy/, orthodoxy/, radio /sports, Παλαια Διαθηκη
ο Παναγιος Ταφος τρισδυαστατα, ET3 Live, cybc.com.cy/
Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων,

 ο βράχος Βάφλα


Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα στις ΗΠΑ,. Ο γιγαντιαίος βράχος στη δυτική όχθη της λίμνης Jennings Randolph συνεχίζει να προβληματίζει τους ερευνητές και τους επισκέπτες,. Εντύπωση προκαλεί η περίεργη δικτυωτή διαμόρφωση που αποτυπώνεται στην πλευρά του βράχου,. Πρόκειται άραγε για μια απλή γεωλογική παραξενιά ή είναι το υπόλειμμα μιας αρχαίας τεχνολογίας? Το πρόβλημα πάντως είναι ότι η πέτρα χρονολογείται πριν 250 εκατομμυρια χρόνια,. Το κουβάρι των γεωμετρικών σχημάτων είναι τόσο καλά και άριστα δομημένα, ώστε είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο,. Αν όμως δεν πρόκειται για φυσική δομή, αυτό θα σήμαινε ότι η καταγωγή της αποδίδεται σε έναν αρχαίο πολιτισμό, που είχε στην κατοχή του μια άγνωστη προηγμένη τεχνολογία,. Μάλιστα μερικοί πιστεύουν ότι ο βράχος δείχνει σαφέστατα, σημάδια που προκαλούνται από την έντονη ακτινοβολία που απέμεινε από την ανασκαφή ενός διαστημικού σκάφους, που προσγειώθηκε στη γη αιώνες πριν, ή ίσως πιο πρόσφατα.. Το γεγονός είναι ότι μέχρι να υπάρξει μια οριστική απάντηση, ο καθένας μπορεί να φανταστεί ότι θέλει.. Ο βράχος Waffle βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις Δυτικές όχθες της λίμνης Jennings Randolph, που βρίσκεται στην πλατεία όπου ο πρόσβαση είναι προς το παρατηρητήριο της λίμνης,. Οπως γράφει η Saturday Evening Post, η ανακάλυψη του βράχου έγινε το 1984,. Η επιστημονική κοινότητα πιστεύει ότι ο βράχος είναι ένας φυσιολογικός σχηματισμός,. Παραδέχονται όμως ότι αυτοί οι σχηματισμοί είναι αρκετοί σπάνιοι,. Η μόνη άλλη γνωστή παρόμοια πέτρα βρίσκεται στην Ανατολική πλευρά του Τea Creek Mountain στην Pocahontas County στη Δυτική Βιρτζινια,. http://www.youtube.com/embed/Sxs,

 Καταχωρήθηκε στις 27, 03 2015 @ 19:57:57
 (4 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2133 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Μπλακ άουτ στο Αμστερνταμ


ματαιώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Σίπχολ,. Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σημειώθηκε την Παρασκευή στο Αμστερνταμ της Ολλανδίας και σε παρακείμενες περιοχές την ώρα που η ολλανδική εταιρεία ηλεκτροδότησης TenneT ανέφερε υπερφόρτωση των γραμμών του δικτύου και το αεροδρόμιο της πόλης Σίπχολ ματαίωσε όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του,. Amsterdam thrown into complete chaos as massive power cut takes out trains, trams and planes for hours, Το πρακτορείο ειδήσεων ANP μετέδωσε ότι η διακοπή έπληξε μεγάλα τμήματα της επαρχίας της βόρειας Ολλανδίας, περιλαμβανομένου το γειτονικού κέντρου ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων του Χίλβερσουμ,. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η διακοπή οφείλεται σε βλάβη σε υποσταθμό υψηλής τάσης στο προάστιο του Αμστερνταμ Ντιέμεν,. «Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα εξ αιτίας της διακοπής ρεύματος», δήλωσε μία εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Σίπχολ - του τέταρτου μεγαλύτερου της Ευρώπης,. Flight chaos as huge Amsterdam power blackout leaves Schiphol airport at standstill, Μεγάλος αριθμός δρομολογίων επιβατικών τραινων ματαιώθηκε σε όλη τη χώρα, ενώ επηρεάστηκε και η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών,. Τα νοσοκομεία λειτουργούν επίσης με εφεδρική πηγή ηλεκτροδότησης, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NOS,. Η TenneT δεν ήταν διαθέσιμη για να σχολιάσει πόσο θα διαρκέσει το μπλακ άουτ,. http://www.bbc.com/news-europe

 Καταχωρήθηκε στις 27, 03 2015 @ 16:29:06
 (5 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2342 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Το πρώτο ελληνικό υπερωκεάνιο που έφτασε στην Αμερική


Το πρώτο ελληνικό υπερωκεάνιο «Μωραιτης» ναυπηγήθηκε στη Μεγάλη Βρεττανία, για λογαριασμό του Ανδριώτη Δημήτριος Γεωργιου Μωραϊτη, ιδρυτή της «Υπερωκεάνιου Ατμοπλοΐας» και έναν από τους πρωτοπόρους έλληνες πλοιοκτήτες,. Αργότερα μετονομάστηκε «Θεμιστοκλής»,. Το πλοίο έζησε μόλις 26 χρόνια,. Το παρθενικό του ταξίδι Πειραιάς - Νέα Υόρκη, έγινε στις 4 Ιουλίου 1907, την ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, με κυβερνήτη το Νικοκλή Μωραϊτη,. Ξεκίνησε τα δρομολόγιά του απαλύνοντας στην ψυχή του Ελληνα την αγωνία ενός δεκαήμερου ταξιδιού για ένα άγνωστο αύριο σε τόπο μακρινό, αφού ένιωθε ότι διασχίζοντας τον ωκεανό πατούσε το χώμα της πατρίδας του.,. Ηταν ένα σκάφος 6,000 κόρων,. Επλεε με ταχύτητα 14 μιλίων την ώρα και μεγίστη 16 μίλια την ώρα και έφτανε στις ΗΠΑ από τον Πειραιά σε 14½ ημέρες,. Είχε 12,000 τόνους εκτόπισμα, δύο ατμομηχανές 5,200 ίππων, 1,450 θέσεις τρίτης κατηγορίας και εκατο πρώτης, νοσοκομείο χωρισμένο σε τμήμα ανδρών και γυναικών καθώς και ένα απομονωμένο τμήμα για μεταδοτικά νοσήματα, φαρμακείο, λουτήρες, απολυμαντικό κλίβανο, ηλεκτρική μηχανή, ψυγείο, παγοποιητική μηχανή, φούρνους, σαλόνια, τραπεζαρίες,, Η προσπάθεια αυτή για τη δημιουργία ελληνικής υπερατλαντικής γραμμής δεν ευδοκίμησε εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης, της κάμψης του μεταναστευτικού ρεύματος και της έλλειψης εμπειρίας,. Το 1914 αλλάζει εταιρεία (Εθνική Ατμοπλοΐα),. Το τελευταίο του ταξίδι έγινε το 1924,. Το πρώτο ελληνικό υπερωκεάνιο διαλύθηκε το 1933,.

 Καταχωρήθηκε στις 27, 03 2015 @ 15:39:23
 (2 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2434 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 το πλοίο του θανάτου


Το καλοκαίρι του 1947, στα ήρεμα στενά των ακτών της Μαλαισίας πολυάριθμα σκάφη λάμβαναν το ανατριχιαστικό μήνυμα του ολλανδικού μεταγωγικού πλοίου Ourang Medan: «όλο το πλήρωμα είναι νεκρό», ανέφερε η φωνή, δηλώνοντας ότι και αυτός επρόκειτο να πεθάνει,. Επιβιβαζόμενη στο πλοίο η ακτοφυλακή, βρήκε ένα αρκούντως περίεργο σκηνικό,. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη έκθεση της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, οι άντρες του πληρώματος «κείτονταν ανάσκελα, κοιτούσαν τον ήλιο με έκφραση τρόμου, ήταν διπλωμένοι σε περίεργες στάσεις με τα χέρια τους πλεγμένα»,. Οι ερευνητές μάλιστα ίσα που πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, πριν αυτό εκραγεί,. Καμμία θεωρία δεν έχει διατυπωθεί για το μυστήριο, ούτε καν κάποια εξωφρενική., Depending on who you speak to, in June 1947 or February 1948 a disturbing distress call was picked up by multiple ships from the Dutch cargo ship SS Ourang Medan,. It said,
'All officers including captain are dead, lying in chartroom and bridge,. Possibly whole crew dead,.'This terrible message was followed by a flurry of Morse code, then a final, grim two words: 'I die,.'A US merchant ship Silver Star headed to the scene and found all its members of crew, including the ship's dog, dead,. According to reports their eyes were wide open and faces twisted in frozen horror,. The ship soon after exploded and sank,. No one has ever come close to an explanation but many have speculated at ghosts, dangerous chemicals and even aliens causing the bizarre incident,.

 Καταχωρήθηκε στις 27, 03 2015 @ 14:03:46
 (5 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2666 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Λονδίνο - Νέα Υόρκη: 21,000 χιλιόμετρα νέος υπέρ αυτοκινητόδρομος


απο το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη με το αυτοκίνητο? Γίνεται? Και όμως, γίνεται,. Ετσι υποστηρίζουν τουλάχιστον Ρώσοι δημοσιογράφοι, επικαλούμενοι σχέδιο του προέδρου των Ρωσικών Σιδηροδρόμων Vladimir Yakunin για τη δημιουργία ενός υπερ - σιβηρικού αυτοκινητοδρόμου που θα ενώνει την Αλάσκα με τη Ρωσία στο Βερίγγειο Πορθμό,. Plans for new transport route unveiled to link Pacific with Atlantic, Το σχέδιο παρουσιάστηκε σε συνεδρίαση της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών,. - Αυτό είναι ένα διακρατικό, σχέδιο - ανέφερε στους Siberian Times ο Yakunin,. Ο δρόμος θα διασχίζει ολόκληρη την επικράτεια της Ρωσίας και θα συνδέεται με τα υπάρχοντα συστήματα οδικών αξόνων της Δυτικής Ευρώπης και της Ασίας,. Russia unveils plan for superhighway from London to Alaska,
Η συνολική απόσταση από το Λονδίνο έως την Αλάσκα, μέσω Μόσχας, θα φτάσει τα 13,000 χιλιόμετρα και συνολικά έως τη Νέα Υόρκη τα 21,000,. Υπολογίζεται ότι μόνο η απόσταση ανάμεσα στα σύνορα της Ρωσίας ξεπερνά τα 10,000 χιλιόμετρα,. The 12,400 mile superhighway from Britain to America: Plans proposed for VERY ambitious road across Russia, Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό με ποιο τρόπο θα "ενωθούν" ΗΠΑ και Ρωσία στο Βερίγγειο - αν δηλαδή θα κατασκευαστεί σήραγγα, γέφυρα ή πλωτό μέσο στα 88 χιλιόμετρα του ανοίγματος,. Drive from Europe to the US? Russia proposes world's greatest superhighway,

 Καταχωρήθηκε στις 27, 03 2015 @ 11:32:35
 (7 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2176 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Κτήριο κατέρρευσε στη Νέα Υόρκη


Ενα κτήριο κατέρρευσε στην περιοχή East Village της Νέας Υόρκης - Φλόγες και πυκνοί καπνοί τύλιξαν τα γύρω διαμερίσματα,. New York building collapses after explosion in Manhattan, Εκρηξη σημειώθηκε στην East Village της Νέας Υόρκης γύρω στις 9:20 ώρα Ελλάδας, ενώ μετά από λίγα λεπτά ακολούθησε η κατάρρευση ενός κτηρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας,. Building collapses, engulfed in flames in New York's East Village,
Η κατάρρευση του κτηρίου έγινε στη 2nd Avenue και 7th Street,. BREAKING NEWS: At least 30 injured and more people trapped as building collapses and catches fire in New York City's East Village, Οπως μεταδίδει το αμερικανικό Fox news, φλόγες ξεπηδούσαν από την οροφή του τετραώροφου κτηρίου, ωστόσο ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ήταν αυτό που προκάλεσε την κατάρρευση,. Explosion rocks New York’s East Village; injuries reported, Σύμφωνα με τα αμερικάνικά μέσα οι τραυματίες ενδέχεται να είναι περισσότεροι από 30, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δυο πυροσβέστες. Τουλάχιστον ένα άτομο βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση,. Breaking: Downtown Manhattan Building Collapses, Multiple Injuries Confirmed, https://youtu.be/RdwqzLXhN,

 Καταχωρήθηκε στις 26, 03 2015 @ 22:57:13
 (10 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2210 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 0)

 Reuters: Αισιοδοξεί η Αθήνα για επίτευξη συμφωνίας


Αισιοδοξία επικρατεί στους κόλπους της ελληνικής κυβέρνησης ότι τελικώς θα επέλθει συμφωνία με τους εταίρους στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters,.. Η Αθήνα θεωρεί ότι οι μέχρι σήμερα επαφές των αρμόδιων υπουργών και αξιωματούχων τόσο με την Ευρωζώνη όσο και με το ΔΝΤ είναι κάτι παραπάνω από θετικές, ενώ είναι απόλυτα έτοιμη να καταθέσει στους εταίρους της την απαραίτηση λίστα μεταρρυθμίσεων το αργότερο έως και τη Δευτέρα 30 Μαρτίου.. «Θεωρώ ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε συμφωνία σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες προτείνει η ελληνική κυβέρνηση», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας, Ναυτιλίας, Υποδομών και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης μιλώντας σε ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό,. Πάντως, σημειώνει το Reuters, κανείς δεν γνωρίζει εάν μεταξύ των προτάσεων της ελληνικής κυβέρνησης θα περιλαμβάνονται μέτρα τα οποία θα αφορούν είτε τις ιδιωτικοποιήσεις, είτε μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα,. Greece prepares reforms, eyes deal with euro zone next week, Ταυτόχρονα το πρακτορείο επιμένει - επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας - ότι η Ελλάδα θα ξεμείνει από μετρητά το αργότερο έως τις 20 Απριλίου, εάν δεν υπάρξει στήριξή της από την ευρωζώνη,. Reuters: Αισιοδοξεί η Αθήνα για επίτευξη συμφωνίας,

 Καταχωρήθηκε στις 26, 03 2015 @ 21:13:03
 (13 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 1940 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 η Φανί Αρντάν στην Αθήνα


Θα παραδώσει masterclass, θα παρουσιάσει την ταινία που σκηνοθέτησε και θα βραβευτεί από την Ακαδημία Κινηματογράφου, Η Φανί Αρντάν, κούκλα στα 66 της τα οποία έκλεισε στις 22 Μαρτίου,. Μasterclass με αφορμή την σκηνοθεσία, μια λιγότερο γνωστή πτυχή της καλλιτεχνικής της προσωπικότητας θα δώσει η ηθοποιός Φανί Αρντάν κατά την διάρκεια της επίσκεψής της στην Αθήνα ως επίτιμη προσκεκλημένη της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.. Ως γνωστόν το βράδυ της Δευτέρας 30 Μαρτίου όταν τα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου θα απονεμηθούν στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, η Φανί Αρντάν θα είναι παρούσα και θα παραλάβει ειδικό Τιμητικό Βραβείο,.. Την επομένη στον ίδιο χώρο η ηθοποιός και σκηνοθέτρια θα παρουσιάσει σε πανελλήνια πρεμιέρα την ταινία της «Cadences obstinées», όπου υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία αλλά δεν παίζει..
Η προβολή της ταινίας θα αρχίσει στις 16,00, ενώ αμέσως μετά, η ηθοποιός θα παραδώσει masterclass εφ' όλης της ύλης,. Το «Obsessive Rhythms» είναι η τρίτη ταινία που σκηνοθετεί η Φανί Αρντάν, μετά το μεγάλου μήκους «Στάχτες και αίμα» (2009) και το μικρού μήκους «Chimères absentes» (2010),. Πρόκειται για μια ερωτική ιστορία με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα που εγκαταλείπει τα πάντα για την αγάπη ενός άνδρα,. Πρωταγωνιστούν οι Aζια Αρτζέντο, Νούνο Λόπες, Ρικάρντο Περέιρα, Φράνκο Νέρο και ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ με τον οποίο η Αρντάν έχει μοιραστεί μια από τις ομορφότερες ταινίες και των δυο, την «Γυναίκα της διπλανής πόρτας» (1981) του συντρόφου της και στην ζωή,, Φρανσουά Τριφώ,. «Είναι μια ταινία για τους ρυθμούς με τον οποίους αγαπάμε και εργαζόμαστε, για τους ρυθμούς της μουσικής και της καρδιάς» λέει η Αρντάν για το «Cadences obstinées»,. Στο πλαίσιο του masterclass, η Φανί Αρντάν αναμένεται να μοιραστεί με το κοινό ξεχωριστές εμπειρίες και σκέψεις από την πολυετή συναρπαστική διαδρομή της στο χώρο της έβδομης Τέχνης,. Η είσοδος για την προβολή και το masterclass είναι δωρεάν με δελτία εισόδου και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας,.

 Καταχωρήθηκε στις 26, 03 2015 @ 16:30:24
 (9 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 3210 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Θερινή ώρα, από την Κυριακή 29 Μαρτίου


Από το πρωί της ερχόμενης Κυριακής, 29 Μαρτίου 2015, εφαρμόζεται και στη χώρα μας το μέτρο της θερινής ώρας,. Στις 03:00, οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδη στις 04:00,.
Η επαναφορά της ώρας στην κανονική, θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου (25 /10/ 2015),. Η θερινή Ώρα (Daylight Saving Time, DST) είναι η αλλαγή της ώρας που επιλέγει ένα κράτος να υιοθετήσει για ένα χρονικό διάστημα του έτους,. Βασίζεται σε ένα σύστημα που σκοπό έχει την καλύτερη αξιοποίηση του φωτός της ημέρας για εξοικονόμηση ενέργειας,. Η πραγματική ώρα είναι η χειμερινή, με τη θερινή να εφαρμόζεται σήμερα από τα περισσότερα κράτη του κόσμου,.
Η αλλαγή της ώρας, σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου στη 1 π,μ,. ώρα Γκρίνουιτς (GMT) και τελειώνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του ίδιου έτους πάλι στη 1 π,μ,. ώρα Γκρίνουιτς,. Στην Ελλάδα, η διαφορά τρέχουσας ζώνης ώρας είναι +3 ώρες της ώρας Γκρίνουιτς (Greenwich Mean Time, GMT),. Στην αρχή εφαρμογής της θερινής ώρας (άνοιξη), τα ρολόγια διορθώνονται ώστε να δείχνουν μια ώρα μετά την πραγματική,. Για το 2015 η θερινή ώρα αρχίζει την 03:00 επίσημη τοπική ώρα της Κυριακής 30 Μαρτίου, όπου γυρνάμε το ρολόι μας μια ώρα μπροστά ώστε να δείξει 04:00,. Στο τέλος εφαρμογής της θερινής ώρας (φθινόπωρο), τα ρολόγια διορθώνονται μια ώρα πίσω ώστε να δείχνουν την πραγματική ώρα.. Για το 2015 η χειμερινή ώρα αρχίζει την 04:00 τοπική ώρα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, όπου γυρνάμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω ώστε να δείξει 03:00,.

 Καταχωρήθηκε στις 26, 03 2015 @ 12:54:11
 (8 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2018 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Γερμανία - Αυστραλία 2 - 2


Οι φαρμακερές αντεπιθέσεις της Αυστραλίας προβλημάτισαν αφάνταστα την Γερμανία στη φιλική αναμέτρηση του Φριτς Βάλτερ, ωστόσο ο νεοεισελθών Λούκας Ποντόλσκυ μίλησε τελευταίος διαμορφώνοντας το τελικό 2 - 2 στο 81ο λεπτό,. Ο Ρον - Ρόμπερτ Τσίλερ πήρε φανέλα βασικού εξ αιτίας του τραυματισμού του Μάνουελ Νόυερ, ενώ ο Γιόνας Χέκτωρ αγωνίστηκε στην αριστερή πλευρά της αμυντικής γραμμής των πάντσερς,. Η Αυστραλία απείλησε στο 14ο λεπτό με τον Ναιηθαν Μπερνς, αλλά στο 17ο λεπτο η Γερμανία άνοιξε το σκορ με προβολή του Μάρκο Ρόυς από οριακή θέση, έπειτα από γύρισμα του Σάμμυ Κεντίρα,. Αυτή η εξέλιξη, πάντως, δεν πτόησε τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι δημιούργησαν προβλήματα στην κόντρα και εν τέλει ισοφάρισαν στο 40ό λεπτό με κεφαλιά του Τζαιημς Τροΐσι, ύστερα από σέντρα του Μπερνς,. Germany 2 - 2 Australia: Lukas Podolski and Andre Schurrle combine from the bench for late equaliser to save World Cup champions from another home defeat by the Socceroos, Ο Λεβ έκανε πιο επιθετική την Γερμανία στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η Αυστραλία ανέτρεψε τα δεδομένα με απ ευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάιλ Τζέντινακ στο 50ό λεπτό και λίγο έλειψε να ευνοηθεί εκ νέου από τα σοβαρά αμυντικά λάθη των αντιπάλων,. Τελικά, οκτώ λεπτά μετά από την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Λούκας Ποντόλσκυ εκμεταλλεύθηκε μια πάσα του επίσης προερχόμενου από τον πάγκο Αντρέ Σίρλε και διαμόρφωσε το τελικό 2 - 2,. Lukas Podolskis equaliser saves Germanys blushes against Australia, report,

 Καταχωρήθηκε στις 26, 03 2015 @ 11:17:46
 (8 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2997 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)


   Αρχείο Forum

   Δημοφιλές άρθρο
Η πιο δημοφιλής είδηση της ημέρας είναι

Λονδίνο - Νέα Υόρκη: 21,000 χιλιόμετρα νέος υπέρ αυτοκινητόδρομος

   Αρχείο άρθρων
25, 03 2015
· Πώς και πότε γιορτάστηκε για πρώτη φορά η 25η Μαρτίου
· Ζάμπια: Είδαν μακρυμάλλη τουρίστα και τον μπέρδεψαν με το Χριστό
· Ρόττενμπουργκ η Παραμυθούπολις
· Αγγελος Διονυσίου
· Χρήστος Μουραμπάς
24, 03 2015
· Εκει που οι πυξίδες τρελαίνονται
· Blood, Sweat and Tears
· Συντριβή αεροπλάνου τύπου Airbus 320 στη Νότια Γαλλία
· Κόστα Ρίκα: η πιο πράσινη ενεργειακά χώρα του κόσμου
23, 03 2015
· ο Ελ Γκρέκο «ζωντανεύει» στην Εθνική Πινακοθήκη
· Μουσική Εκδήλωση της χορωδίας ορχήστρας νέων της Ιερας Μητροπόλεως Χαλκίδας
· Bild: «πενηντα λόγοι που οι Ελληνες μας είναι αγαπητοί»
· με το χτύπημα ηχος βροχής (Rain Sound By Clapping)
· η οροσειρά Huangshan
· Το ασημένιο κύπελλο του Σπύρου Λούη επέστρεψε στην Αθήνα
22, 03 2015
· Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1 - 2
· Στα ίχνη της Τρόικα - ολόκληρο το video ( Ελληνικοι Υπότιτλοι)
· Ολοι μαζί και η Ελλάδα χώρια
· Τηλεκατευθυνόμενα έντομα
· Μανού Ντιμπάνγκο: Αυτός ναι, είναι ζωντανός θρύλος
· Βρεττανία: Στο Λέστερ η επαναταφή του Ριχάρδου του Γ΄
· Τόττεναμ Χότσπερ - Λέστερ Σίτυ 4 - 3
· Μπρούκλιν: Επτά παιδιά νεκρά από φωτιά σε διαμέρισμα
21, 03 2015
· Χιλιάδες κόσμου στο Μον Σαιν Μισέλ για την Παλίρροια του αιώνα
· Ιζόλα
· Μπρούκλιν Νετς - Μιλγουωκι Μπακς 129 - 127
· Μυστηριώδης ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει από το 1970
· Το νησί φάντασμα που σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης
· Οταν ένα λιοντάρι βλέπει τον σωτήρα του
· Ο «άγνωστος» και καινοτόμος Κοσμάς Ξενάκης

Παλαιότερα ¶ρθρα
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.76 Seconds