reddragon - Theme for phpNuke 6.0

   Κεντρικό μενού
· Home
· Αναζήτηση
· Γράψτε άρθρο
· Αρχείο άρθρων
· Προτείνετε το site
· Στατιστικά
· Σύνδεσμοι
· Top 10
· Επικοινωνία
· Εκτύπωση άρθρων
· Δημοσκοπήσεις

   Ποιος είναι Online
Υπάρχουν επί του παρόντος 14 Επισκέπτης(ες) και 0 Μέλος(η) που είναι συνδεδεμένος(οι)

Είσαστε ανώνυμος χρήστης. Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ

   Αναζήτηση   Από που ήρθατε

   Επισκέψεις

Καλώς ήρθατε στο ApolitikoKafeneio!

Ο άρχων αυτός θα λάβη την θέσιν των σήμερον υφισταμένων Κυβερνήσεων αίτινες σύρουσι την υπαρξίν των εν τω μέσω των αποθαρρυνθεισών
παρΆ ημών κοινωνιών αίτινες απηρνήθησαν ακόμη και αυτήν την δύναμιν του Θεού
και εις τους κόλπους των οποίων υψούται πανταχόθεν το πυρ της αναρχίας ενώ ούτος οφείλει
προ παντός άλλου να κατασβέση την αδηφάγον ταύτην φλόγα
Αυτή είναι η αιτία διΆ ην θα υποχρεωθή να καταδικάση εις θάνατον τας τοιαύτας κοινωνίας ακόμη και αν οφείλη να πνίξη ταύτας εν τω ιδίω αυτών αίματι δια νΆ αναστήση υπό μορφήν στρατιάς κανονικώς οργανωθείσης και αγωνιζομένης ευσυνειδήτως εναντίον πάσης μολύνσεως ικανής να μολύνη το κρατικόν σώμα: Αι δυνάμεις αύται θριαμβεύουσιν ήδη λεηλατούσι και προβαίνουσιν εις παντός είδους βιαιοπραγίας υπό το πρόσχημα της ελευθερίας και του δικαίου:
Αύται κατέστρεψαν πάσαν τάξιν εν τη κοινωνία δια να υψώσωσιν επί των ερειπίων των τον θρόνον του βασιλέως του Ισραήλ:
Τότε θα χρειασθή να τους απομακρύνωμεν από τον δρόμον του επί του οποίου δεν πρέπει να υπάρχη ούτε το ελάχιστον εμπόδιον
Θα δυνηθώμεν τότε να είπωμεν εις τους λαούς: Ευχαριστήσατε τον Θεόν και υποκλίθητε ενώπιον εκείνου όστις φέρει επί του προσώπου του την σφραγίδα της προχρίσεως προς την οποίαν αυτός ούτος ο Θεός καθωδήγησε τον αστέρα του ώστε να μη δυνηθή άλλος πλην αυτού να σας απελευθερώση από όλων των δυνάμεων και όλων των δεινών
Ινα δε ο λαός γνωρίζη και αγαπά τον βασιλέα του είναι επάναγκες να συνεννοείται μετά των υπηκόων του επί των δημοσίων πλατειών
Τούτο επιφέρει την αναγκαίαν ένωσιν των δύο δυνάμεων τας οποίας έχομεν σήμερον χωρίσει δια του τρόμου: Η τρομοκρατία αυτή μας ήτο εκάστοτε απαραίτητος ίνα αι δύο αύται δυνάμεις πέσωσι κεχωρισμένως υπό την επιρροήν μας: Ο εν τω προσώπω του οικουμενικού Αρχοντος της αγίας σποράς του Δαβίδ στύλος της ανθρωπότητας πρέπει να θυσιάζη όλας τας ατομικάς ορέξεις δια τον λαόν του: Ο Αρχων ημών πρέπει να είναι παραδειγματικώς άμεμπτος

Στην ΚωνσΤανΤινούπολη θα γίνει μεγάλος πόλεμος μεταξύ των Ρώσων και των Ευρωπαίων και θα χυθεί πολύ αίμα http://www.wksu.org/listen/classical.asx
Η Ελλάδα δεν θα έχει πρωτεύοντα ρόλο σΆ αυτόν τον πόλεμο αλλά θα της δοθεί η ΚωνσΤανΤινούπολη όχι επειδή μας ευλαβούνται οι Ρώσοι αλλά γιατί δεν θα βρίσκουν άλλη λύση καλύτερη και θα καταλήξουν σΆ αυτή τη συμφωνία με την Ελλάδα μια και θα τους πιέζουν οι δύσκολες τότε περιστάσεις http://tvplaneten.tv4.se/
Ο στρατός ο Ελληνικός ούτε καν που θα προλάβει να πάει εκεί και η Πόλη θα του έχει δοθεί ΓέρΩν Παησιος http://www.apoelfc.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=1770

Fairest Isle by Wildcat Viols
Θρήνοι ΙΕΡΕΜΙΑ Κεφ Δ' 12 http://www.olympiakos.com.cy/
Οὐκ ἐπίστευσαν βασιλεῖς γῆς πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην ὅτι εἰσελεύσεται ἐχθρὸς καὶ ἐκθλίβων διὰ τῶν πυλῶν Ιερουσαλήμ


ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
http://www.livestream.com/
http://www.nederland.fm/
http://www.irantvradio.net/

http://www.aupeo.com/?gclid=CO2fp6C_9Z0CFYsz3godQkh0IQ
Μουσικό Καφενείο
Δανιήλ Κεφ Ζ'' 22
ἕως οὗ ἦλθεν ὁ παλαιὸς ἡμερῶν καὶ τὸ κρίμα ἔδωκεν ἁγίοις ῾Υψίστου καὶ ὁ
καιρὸς ἔφθασε καὶ τὴν βασιλείαν κατέσχον οἱ ἅγιοι
Ὁ παλαιὸς ἡμερῶν νηπιάσας σαρκί ὑπὸ Μητρὸς Παρθένου
τῷ Ἱερῷ προσάγεται τοῦ οἰκείου νόμου πληρῶν τὸ ἐπάγγελμα
http://hfradio.org/ http://www.radio23.org/
κλασσικη μουσικη - το μνημόνιο - bbc audio live - bbc Sports - audios musicas
http://www.repubblica.it/ - http://tv.repubblica.it/home
http://www.videosurf.com/videos/www+ir+2007+com
Ἐπιστολή Ἁγίου Ἰακώβου Ἀδελφοθέου ( Audio ), orthodoxy/
orthodoxy/, orthodoxy/, radio /sports, Παλαια Διαθηκη
ο Παναγιος Ταφος τρισδυαστατα, ET3 Live, cybc.com.cy/

 Oταν τα παγόβουνα έφταναν μέχρι τη Φλωριντα και τις Μπαχάμες


Νέα μελέτη αποκαλύπτει μια διαφορετική εικόνα της αμερικανικής ηπείρου πριν από περίπου 20 χιλιάδες έτη, Παγόβουνα που έφταναν από τον βορρά έξυσαν το βυθό και άφησαν μεγάλα χαντάκια στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της ανατολικής ακτής Το υποτροπικό Μαϊάμι προσελκύει σήμερα εύπορους Αμερικανούς συνταξιούχους, κάποτε όμως προσέλκυε παγόβουνα,. Μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Nature Geoscience» δείχνει ότι, πριν από περίπου 20,.000 χρόνια, όταν η τελευταία εποχή των παγετώνων πλησίαζε στο τέλος της, γιγάντια παγόβουνα από το κάλυμμα πάγου του Καναδά μεταφέρονταν από ρεύματα μέχρι το Μαϊάμι της Φλωριντα και τις Μπαχάμες στην Καραϊβική,. Καθώς η θερμοκρασία ολοένα και ανέβαινε, το λιώσιμο του πάγου στον Καναδά σχημάτιζε λίμνες, των οποίων το περιεχόμενο συγκρατούνταν στη θέση του από φυσικά φράγματα πάγου,. Οταν αυτά τα φράγματα υποχωρούσαν, γιγάντιες ποσότητες νερού κυλούσαν στο Βόρειο Ατλαντικό, με τη ροή να φτάνει μέχρι το ένα εκατομμύριο κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο για διάστημα αρκετών μηνών,. Προηγούμενες προσομοιώσεις είχαν δείξει ότι τα παγόβουνα που κατέληγαν στον ωκεανό με τη ροή του νερού κινούνταν προς τη Γροιλανδία και την Ευρώπη,. Τώρα, ένα μαθηματικό μοντέλο υψηλότερης ανάλυσης υποδεικνύει ότι ένα μέρος του νερού κινούνταν προς τα νότια, κατά μήκος των Αμερικανικών ακτών, μεταφέροντας μαζί του μεγάλα παγόβουνα,. Λόγω αυτού του παράκτιου ρεύματος, η θερμοκρασία του νερού έξω από τη Φλωριντα πρέπει να ήταν μόλις λίγους βαθμούς πάνω από το μηδέν,, Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η διαδρομή αυτού του ρεύματος, όπως προκύπτει από την προσομοίωση, περνά ακριβώς πάνω από μεγάλα χαντάκια που έχουν ανακαλυφθεί στο βυθό έξω από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ,. http://www.tovima.gr/science/technology-planet/article/?aid=640629,

 Καταχωρήθηκε στις 14, 10 2014 @ 07:09:33
 (167 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 3456 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Βόρειος Ιρλανδία - Νησιά Φερόε 2 - 0
 Καταχωρήθηκε στις 12, 10 2014 @ 08:20:08
 (174 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2183 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Το πέρασμα του Ντρέικ


Το ακρωτήριο Χορν είναι το νοτιότερο άκρο της Λατινικής Αμερικής, το σημείο όπου χωρίζονται ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός Ωκεανός,. Το πέρασμα του Ντρέικ είναι το μικρότερο άνοιγμα της θάλασσας που χωρίζει το Χορν με την Ανταρκτική,. Man is to blame for Antarctic temperature rise, Εκεί η θάλασσα, είναι ανήσυχη και απρόβλεπτη,. Το πέρασμα του Ντρέικ, μέχρι να κατασκευαστεί η διώρυγα του Παναμά, ήταν η μοναδική οδός πλεύσης μεταξύ του Ατλαντικού και του Ειρηνικού ωκεανού και αιτία πολλών ναυαγίων,. the drake passage antarctica, Τα κύματα στην περιοχή είναι τεράστια και καταπίνουν τα σκάφη, ενώ στην περιοχή πλέουν και παγόβουνα,. Το πέρασμα του Ντρέικ, στο τέλος του κόσμου: Εκεί όπου γιγαντιαία κύματα καταπίνουν πλοία, Το πέρασμα του Ντρέικ είναι μία μοναδική εμπειρία για όσους έχουν την τύχη να τη βιώσουν όπως και οι τολμηροί θαλασσοπόροι των προηγούμενων αιώνων,. Φράνσις Ντρέικ,
Η συμβολή των δύο ωκεανών με τα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής συνοδεύεται από φάλαινες, δελφίνια και εντυπωσιακά άλμπατρος που μας ακολουθούν,. Αφιξη στην Χερσόνησο της Ανταρκτικής με το μοναδικό παγωμένο τοπίο και την ασυνήθιστη χλωρίδα και πανίδα,. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και ανάλογα με τις επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις με ειδικές βάρκες τύπου ζόντιακ σε επιλεγμένα σημεία που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον,. Κοινότητες ζώων, όπως φώκιες, θαλάσσιοι ελάφαντες, πιγκουΐνοι θα τραβήξουν την προσοχή των ταξιδιωτών ενώ θα γίνουν στάσεις για φωτογράφηση σε εντυπωσιακά παγόβουνα, επιβλητικούς παγετώνες και απόκρημνες ακτές με μικρές αλλά ιδιαίτερα αποκαλυπτικές βάσεις των ερευνητικών αποστολών,. Το θέαμα είναι συγκλονιστικό και θα πλαισιώνεται καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού από διαφωτιστικές διαλέξεις ειδικών επιστημόνων,. britannica.com/, raydoan/

 Καταχωρήθηκε στις 11, 10 2014 @ 14:53:25
 (127 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 3558 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο Μεξικό
 Καταχωρήθηκε στις 08, 10 2014 @ 04:27:28
 (164 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 1118 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Απολύθηκαν η ορχήστρα και η χορωδία από την Οπερα της Ρώμης


Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο της ιταλικής πρωτεύουσας Ινιάτσιο Μαρίνο και έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του ιταλού σούπερ σταρ του πόντιουμ Ρικάρντο Μούτι,. Στο αποκορύφωμα φαίνεται πως έφτασε η πολύμηνη κρίση που ταλανίζει την Οπερα της Ρώμης. Την Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου το διοικητικό συμβούλιο του θεάτρου αποφάσισε την απόλυση της Ορχήστρας και της Χορωδίας και την αντικατάστασή τους με εξωτερικούς καλλιτέχνες,. Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο της ιταλικής πρωτεύουσας Ινιάτσιο Μαρίνο και έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του ιταλού σούπερ σταρ του πόντιουμ Ρικάρντο Μούτι ο οποίος τα τελευταία έξη χρόνια συνεργαζόταν σταθερά με την Οπερα της Ρώμης κατέχοντας τον τιμητικό τίτλο του ισόβιου επίτιμου διευθυντή, Οι απολύσεις στην Οπερα της Ρώμης θα επηρεάσουν περί του 182 από τους 460 υπαλλήλους του θεάτρου,. Ο γενικός διευθυντής Κάρλο Φουόρτες χαρακτήρισε την εν λόγω απόφαση «πολύ δύσκολη και επώδυνη επιλογή. Ωστόσο - πρόσθεσε- μπορεί να αποτρέψει το κλείσιμο του θεάτρου»,. Ο ίδιος επισήμανε ότι πρόκειται για τακτική που ακολουθείται κατά κόρον στην Ευρώπη αναφέροντας το παράδειγμα της Ισπανίας, της Ολλανδίας αλλά και της Αυστρίας όπου οι μουσικοί πληρώνονται ανά παραγωγή και όχι με μισθό,. Η λύση των εξωτερικών καλλιτεχνών αναμένεται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 3,4 εκατομμυρίων ευρώ,. Τους προηγούμενους μήνες, τα ιταλικά και διεθνή μέσα αναφέρθηκαν επανειλημμένως στα υπέρογκα χρέη του λυρικού θεάτρου της πρωτεύουσας αλλά και στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων οι οποίες οδήγησαν σε πολλές ματαιώσεις παραγωγών για αρκετές από
τις οποίες τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί,. http://www.operaroma.it/ita/index.php,

 Καταχωρήθηκε στις 05, 10 2014 @ 10:07:08
 (148 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2898 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Ο δρόμος του Βασιλιά
 Καταχωρήθηκε στις 05, 10 2014 @ 08:12:15
 (180 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 1769 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Το ελληνικό νησί που οι κάτοικοί του ξεχνούν να πεθάνουν


Τη στιγμή που οι ερευνητές αναζητούν εκείνα τα γενετικά κλειδιά που θα τους επιτρέψουν να παρατείνουν το προσδόκιμο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, ένα άρθρο των New York Times το 2012 είχε δώσει μια εξήγηση για ένα παράξενο φαινόμενο που συμβαίνει στην Ελλάδα: στην Ικαρία οι κάτοικοι έχουν καταφέρει με το δικό τους τρόπο να ζουν περισσότερο,. Εκείνο το άρθρο φέρνει ξανά στην επιφάνεια ο αρθρογράφος των Irish Times, Γουίλιαμ Ρεβίλ, καθηγητής βιοχημείας στο πανεπιστήμιο UCC,. Σημειώνει πως στην Ικαρία ζουν περίπου 10,.000 κάτοικοι, 30 μίλια από τις τουρκικές ακτές,. Με τον τρόπο ζωής του ζουν περίπου ως τα 90, ηλικία που οι αμερικανοί δεν μπορούν να φανταστούν,. Επι πλέον μόνο το 1/4 των ηλικιωμένων κατοίκων πάσχουν από άνοια, επίσης ζουν δεκα φορές περισσότερο από τους αμερικανούς ακόμα και αν έχουν προσβληθεί από καρδιακές παθήσεις ή καρκίνο, ενώ πάσχουν λιγότερο από κατάθλιψη.. Στο άρθρο των NY Times συμπεριλαμβανόταν και η συνέντευξη ενός Ικαριώτη κατοίκου, του Σταμάτη Μωραϊτη που έπασχε από καρκίνο και οι γιατροί του είχαν δώσει μόλις εννέα μήνες ζωής,. Το πρώτο διάστημα ο κ, Μωραϊτης έμεινε στο κρεβάτι και είχε τη γυναίκα του να τον συντρέχει. Οταν οι φίλοι έμαθαν τα νέα, άρχισαν να τον επισκέπτονται κάθε απόγευμα, μιλώντας και γελώντας μαζί του, ενώ παράλληλα έβρεχαν τις κουβέντες με τοπικό κρασί,. Αίφνης, ο Μωραϊτης άρχισε να συνέρχεται – σηκώθηκε από το κρεβάτι του και άρχισε να ασχολείται με τον κήπο του,. Οσο περνούσαν οι μήνες, όχι μόνο δεν κατέρρε, αλλά αναλάμβανε τις δυνάμεις του σιγά - σιγά,. Ακολούθησε τη συνήθη ρουτίνα του, πήγαινε στο καφενείο για να παίξει ντόμινο,. Σήμερα, είναι ήδη 99 ετών και ο καρκίνος του έχει εξαφανιστεί. Αυτό που άλλαξε τη ροή της ζωής του ήταν η απόφασή του να ζήσει στην Ικαρία,. Μάλιστα, ο κ, Μωραϊτης γελώντας είχε πει πως οι γιατροί δεν μπορούν να εξηγήσουν το φαινόμενο, καθώς όλοι τους έχουν πεθάνει! Τι συμβαίνει λοιπόν με την Ικαρία? Ποιο είναι το μυστικό που κρύβεται σε αυτό το νησί? Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μυστικό,. youtube.com/, hprt-gr/, hprt-gr/, wikipedia.org/,

 Καταχωρήθηκε στις 02, 10 2014 @ 05:44:29
 (147 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 4952 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Μάντσεστερ Σίτυ - Ρόμα 1 - 1


Με τον εμβληματικό αρχηγό της, Φραντσέσκο Τότι, να γίνεται ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία του Τσάμπιονς Ληγκ, η Ρόμα πήρε βαθμό στο Ετιχαντ και βάζει πλώρη για πρόκριση,. Τεράστιο προβάδισμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση από τον 5ο όμιλο, απέκτησε η Ρόμα απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτυ, που για μια ακόμα αναμέτρηση, στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων,. Ο Κουν Αγκουέρο, άνοιξε το σκορ από την άσπρη βούλα, ισοφάρισε ο Τότι, με γκολ στο Τσάμπιονς Ληγκ ύστερα από τεσσερα χρόνια,. Η Σίτυ πήρε γρήγορο προβάδισμα, όταν ο Μαϊκόν ανέτρεψε τον Αγκουέρο, με τον Αργεντινό να εκτελεί εύστοχα το πεναλτυ για το 1 - 0,. Ο δράστης της φάσης του πέναλτυ είχε δοκάρι, δύο λεπτά μετά το 1 - 0, αλλά ότι δεν κατάφερε να πετύχει εκείνος, το έκανε ο Φραντσέσκο Τότι, σπάζοντας το ρεκόρ του Ράυαν Γκίγκς,. Manchester City s Etihad library is a place opposing teams in Europe enjoy visiting - where s the noise?, Στο 39΄ ο Κομπανί είχε καλή ευκαιρία, ενώ στο 43 ήταν ο Χαρτ που κράτησε το 1 - 1, σε προσπάθεια του Ζερβίνιο,. Στο δεύτερο μέρος, ο Χαρτ ξανά σε δύο περιπτώσεις μέσα σε 120 δεύτερα κράτησε το 1 - 1, αφού αποσόβησε σουτ των Τότι και Πιάνιτς,. Στο 67 και στο 79 ο Σκορούπσκι σε δύο προσπάθειες του Λάμπαρντ είχε απάντηση, ενώ προς το τέλος οι πολίτες πίεσαν, αλλά δεν μπόρεσαν να σημειώσουν το πολυπόθητο γκολ,. Ο Μανωλάς έπαιξε και στα 90λεπτά για τους τζιαλορόσσι, ενώ σαν αλλαγές πέρασαν στο τελευταίο δεκάλεπτο Χολέμπας στο 83 και Τοροσίδης στο 89,. bbc.com/sport/0/football/, jpg, jpg,

 Καταχωρήθηκε στις 01, 10 2014 @ 15:00:39
 (164 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2571 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Κινούμενη εικόνα για πρώτη φορά στο εξώφυλλο του New Yorker


Οι εποχές αλλάζουν,. Ετσι και το New Yorker, το φημισμένο αμερικανικό περιοδικό μοιάζει να εγκαταλείπει την ασφάλεια των εμβληματικών σχεδίων για το εξώφυλλό του και να υιοθετεί πιο σύγχρονες μορφές τέχνης,. Στην ηλεκτρονική έκδοσή του μάλιστα κυκλοφορεί για πρώτη φορά με με κινούμενη εικόνα,! Παραδοσιακά το εξώφυλλο του περιοδικού δεν φιλοξενεί φωτογραφίες, αλλά σκίτσα,. Στην έκδοση της 6ης Οκτωβρίου ο New Yorker υιοθετεί για πρώτη φορά ένα κινούμενο γραφικό (animated gif): Το εξώφυλλο «μετατρέπεται» σε τζάμι αυτοκινήτου στο οποίο κυλούν σταγόνες βροχής,. Στο ομιχλώδες φόντο βρίσκεται ένα χαρακτηριστικό νεοϋορκέζικο ταξί και το περίγραμμα του Εμπάιαρ Σταιητ Μπίλντινγκ,. «Οταν έφτασα στη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά, έβρεχε» εξηγεί ο γερμανός καλλιτέχνης Κριστωφ Νάυμαν, ο οποίος φιλοτέχνησε το εξώφυλλο. «Γι αυτό, ίσως, στο μυαλό μου δεν υπάρχει άλλο μέρος στη Γη που να είναι τόσο όμορφο το να είναι κολλημένος στην κίνηση, στη διάρκεια μίας βροχερής ημέρας» προσθέτει. Το έργο Νάυμαν έχει τίτλο Βροχερή Ημέρα,. http://www.poynter.org/latest-news//, newyorker.com/,

 Καταχωρήθηκε στις 30, 09 2014 @ 06:17:21
 (109 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2107 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Εκτοξεύτηκε ο Σογιούζ με την πρώτη ρωσίδα κοσμοναύτη


Ενας ρωσικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό αργά το βράδυ της Πέμπτης μεταφέροντας τριμελές πλήρωμα στο οποίο περιλαμβάνεται και η πρώτη ρωσίδα κοσμοναύτης η οποία θα υπηρετήσει στο αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων διαστημικό «φυλάκιο»,. Ο πύραυλος Σογιούζ εκτοξεύτηκε από τη στέπα του Καζακστάν στις 23:25 ώρα Ελλάδας της Πέμπτης μεταφέροντας τον ρώσο κοσμοναύτη Αλεξάντερ Σαμοκουτγιάεφ, τον αμερικανό αστροναύτη Μπάρι Γουίλμορ και τη ρωσίδα κοσμοναύτη Ελένα Σερόβα,. «Ολοι μέσα στο σκάφος νιώθουμε καλά» ανέφερε κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης προς το κέντρο ελέγχου του κοσμοδρομίου ο Σαμοκουτγιάεφ,. Ενα λούτρινο κουνελάκι με καρφιτσωμένη μια μικρή ρωσική σημαία που κρέμονταν πάνω από τα κεφάλια του πληρώματος άρχισε να «επιπλέει» σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας μετά από περίπου εννέα λεπτά από την έναρξη της διαστημικής πτήσης, σημάδι ότι όλα πήγαν καλά. «Η κάψουλα είναι πλέον με ασφάλεια σε τροχιά», ανακοίνωσε μετά από λίγο η NASA,. Το πλήρωμα αναμένεται να φτάσει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό περίπου έξη ώρες μετά την εκτόξευση του Σογιούζ από το Μπαϊκονούρ όπου θα ενωθεί με την ομάδα του κοσμοναύτη Μαξίμ Σουράγιεφ, του αμερικανού αστροναύτη Ρέιντ Γουίσμαν και του γερμανού αστροναύτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος Αλεξάντερ Γκέρστ,. Το πλήρωνα με επικεφαλής τον Σουράγιεφ, που επανδρώνει τον διαστημικό σταθμό από τον Μάιο, αναμένεται να επιστρέψει στη Γη τον Νοέμβριο,. Το νέο πλήρωμα θα παραμείνει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για 170 ημέρες μέχρι τον Μάρτιο του 2015,.

 Καταχωρήθηκε στις 28, 09 2014 @ 13:51:42
 (112 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 3359 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)


   Αρχείο Forum

   Δημοφιλές άρθρο
Δεν υπάρχει σημαντικότερη είδηση μέχρι στιγμής

   Αρχείο άρθρων
08, 09 2014
· Ο Πόλεμος των Κόσμων
17, 07 2014
· Μακρινά ραδιοσήματα ξενίζουν τους αστρονόμους
15, 07 2014
· Η κοιλάδα των κρίνων
14, 07 2014
· παγκοσμιο Κυπελλο 1974: Δυτικη Γερμανια-Ανατολικη Γερμανια 0-1
13, 07 2014
· Εφημερίδα Unita:90 χρόνια από την ίδρυση, αγώνας επιβίωσης
06, 07 2014
· Joseph Haydn: Die Schopfung- Harnoncourt ( 2010 Live )
29, 06 2014
· Η αναπηρία είναι ευλογία από Τον Θεό - Λόγοι Δ' - γέροντος Παϊσίου
24, 06 2014
· Η Μεγάλη Απόδραση (The Great Escape 1963)
· Ουδέν νεότερον από το Δυτικόν Μέτωπον (1930)
· Ιγκόρ Στραβίνσκυ
22, 06 2014
· Ντερσού Ουζαλά (Dersu Uzala, 1975)
· Αρνολντ Σένμπεργκ
20, 06 2014
· Αρτέμης Μάτσας
· Κήπος με ανάποδα ανθισμένα δέντρα
18, 06 2014
· Μυστήριο σε έργο του Πικάσο
17, 06 2014
· Γκάνα - ΗΠΑ 1 - 2
16, 06 2014
· Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στη Βραζίλια κατά του Μουντιάλ
· σκύλος ναυαγός σώθηκε επιπλέοντας πάνω σε κορμό δέντρου
· Π,Κ 2014: Τα δύο ρεκόρ που έχουν σπάσει μέχρι στιγμής
15, 06 2014
· Γιατί οι παίκτες της Βραζιλίας χρησιμοποιούν τα υποκοριστικά τους
09, 06 2014
· Παρα λίγο τραγωδία με Βρεττανικό πυρηνικό υποβρύχιο
08, 06 2014
· Χαλάζι, διακοπή και εισβολές οπαδών στο Βέλγιο - Τυνησία
· Πεντηκοστή: Η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας
07, 06 2014
· Αστεροειδής θα περάσει κοντά από τη Γη την Κυριακή
· Κίνα: Δεκάδες νεκροί και μεγάλες καταστροφές από πλημμύρες
· Ξύπνησε το ηφαίστειο Παβλωφ στην Αλάσκα
· Βολιβία - Ελλάδα 1 - 2
06, 06 2014
· 31χρονη ζει σαν ερημήτισσα στο δάσος
05, 06 2014
· 5 - 10 Ιουνίου 1967: Ο Πόλεμος των Εξη Ημερών
04, 06 2014
· παραλία κρυμμένη μέσα στο βουνό

Παλαιότερα ¶ρθρα
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.65 Seconds